Aerosoolid

Aerosoolide kasutamine kasvab püsikindlalt kogu maailmas. Iga kodumajapidamine kasutab keskmiselt 8-10 aerosooltoodet. Kõige suurema turuosa hõlmavad kosmeetikatööstused, järgnevad kodukeemia ning tööstussektor jt. Kas olete mõelnud elule ilma aerosoolideta? See on võimalik, aga kuluks rohkem aega ja abivahendeid, ilmselt tekiks rohkem jäätmeid ning vahel katkeks kannatus. Just jõudluse ja funktsionaalsuse tõttu leiavad aerosoolid üha suurema rakendatavuse kutseliste kasutajate poolt, nii mõnelgi puhul võib pidada survepakendit mitte abivahendiks vaid tööriistaks.

Aerosoolid on lisaväärtust omavad tavatooted, mille puhul leiab iga kasutaja omale sobiva paremuse, näiteks hindab koduperenaine kasutusmugavust ning käepäraselt atraktiivset pakendit, tehnik tunnustab tõhusat toimet ja otstarbekohasust, matkasell naudib putukavaba kvaliteetaega vetthülgavates jalatsites, ehitusmees väärtustab pindade ja tööriistade puhastamise lihtsust, graffiti-kunstnikku rõõmustab loovuse „surve“ alt vabastamine. Samuti iseloomustavad aerosoole tugevad jätkusuutlikkuse parameetrid – hügieeniline pakend, pikendatud kasutusaeg, perioodiline kasutamine toote omadusi mõjutamata, tühja pakendi täielik taaskasutatavus – need on eelised, millega iga kasutaja tingimata arvestab.

Aerosooltoote eelised

 • Lisandväärtusega tavatoode
 • Atraktiivne ja ergonoomiline disain
 • Kasutusmugavus
 • Kavandatud jõudlus ja funktsionaalsus
 • Pikendatud säilivusaeg
 • Kestlik eluring

Ettevõte

Libace OÜ pakendab aerosooltooteid aastast 2009. Väikeettevõttele iseloomulikult toimime kiiresti, paindlikult ning läbipaistvalt. Meie kogemuslik ja tehnoloogiline võimekus kindlustab sujuva koostöö ning ootuspärased tulemused – kõrge tarnekindluse ja kvaliteedi. Teadvustades oma eeliseid, oskuseid ja võimalusi on Libace OÜ ambitsioon areneda professionaalselt, laieneda geograafiliselt ning tugevdada hinnatud tööandja kohalikku mainet.

Soodne asukoht Via Baltica ääres, võrdsel kaugusel
on Riia ja Helsingi või Kopenhaagen…

Riistvara

 • Eesti kapitalil põhinev ettevõte, kogemustega aastast 2009
 • Tootmisliini võimsus ≥ 1500 ühikut tunnis
 • Tootmispinda 1000 m2, võimalus laieneda
 • Laopinda kuni 500 alusekohale
 • Logistiline paindlikkus – asukoht Via Baltica ääres
 • Kõrge tarnekindlus ja kvaliteet
 • Hinnatud tööandja ja kohaliku kogukonna toetaja

Tarkvara

 • Oskuslikkus

  Hea tulemus tähendab palju planeeritud rutiini, samuti katsetamist, eksimist, õppimist – meil on õppimisvõime, tahe ja oskused tulemusteni jõudmiseks!

 • Usaldusväärsus

  Kogume ja hoiame usaldust igapäevaselt, et olla avatud, aus ja töökindel partner, peame antud lubadusi ning võetud kohustusi.

 • Koostöövalmidus

  Koostöö saab toimida ainult vastastikku arvestavate partnerite vahel, oleme alati valmis suhtlema, otsima ühiseid huve ja seadma eesmärke.

 • Paindlikkus

  Meie väiksus on meie eelis, kohandume turu-trendide ja konkurentsiga sujuvalt, otsused on kiired ja teenuste pakett paindlik.

 • Edasipüüdlikkus

  Kõikidele meelejärgi olla on ohtlik, teame oma tugevusi ja võimeid, soovime areneda ja olla seeläbi kasulik oma klientidele teadlikult valitud valdkondades.

 • Loovus

  Loovus on tavapäraselt kunstiline termin – rakendame loovust igapäevaselt tootearenduses, tootmistöö juhtimises, kliendisuhete haldamises, turunduslikes väljundites – me valdame seda kunsti!

Libace

Common Business

Loovus

Loovus on tavapäraselt kunstiline termin – rakendame loovust igapäevaselt tootearenduses, tootmistöö juhtimises, kliendisuhete haldamises, turunduslikes väljundites – me valdame seda kunsti!

Ambitsioonikus

Kõikidele meelejärgi olla on ohtlik, teame oma tugevusi ja võimeid, soovime areneda ja olla seeläbi kasulik oma klientidele teadlikult valitud valdkondades.

Oskuslikkus

Hea tulemus tähendab palju planeeritud rutiini, samuti katsetamist, eksimist, õppimist – meil on õppimisvõime, tahe ja oskused tulemusteni jõudmiseks!

Paindlikkus

Meie väiksus on meie eelis, kohandume turu-trendide ja konkurentsiga sujuvalt, otsused on kiired ja teenuste pakett paindlik.

Usaldusväärsus

Kogume ja hoiame usaldust igapäevaselt, et olla avatud, aus ja töökindel partner, peame antud lubadusi ning võetud kohustusi.

Koostöövalmidus

Koostöö saab toimida ainult vastastikku arvestavate partnerite vahel, oleme alati valmis suhtlema, otsima ühiseid huve ja seadma eesmärke.

Note! Subjective guess, based on few interviews with concerned parties.

Läbipaistev ja usaldusväärne koostöö on eduka ettevõtte alus: austame üksteist, oma tarnijaid ja kliente. Väärtustame konkurentsi, see on meie arengu mootor, usume et tänane konkurent võib olla homme meie koostööpartner. Pidev suhtlus ametkondadega tagab ühiskondliku staatuse ning tegevuste jätkusuutlikkuse.

Naudime sünergiat ja avatud keskkonda, väärtustame kõrget töö-eetikat nii enda, kui koostööpartnerite puhul, hindame rõõmu tegevusest ja tulemusest. Oleme suhtluses objektiivsed, otsustes kaalutlevad ning pakume lihtsaid lahendusi. Majandame säästlikult ja otstarbekalt, tegemata mööndusi toodete- ja teenuste kvaliteedis.

Meie prioriteediks on tootmistegevusest tulenevate keskkonnamõjude ennetamine ja minimeerimine. Rakendame igapäevaselt säästvaid tootmisviise ja töökorraldust. Tootmiskompleksi soojendab maaküte, tootmisjäätmed suuname taaskasutamisse või utiliseerime. Mitte-tootmis protsessides praktiseerime kaug- ja kodutööd. Usume ja tõestame, et pakendamisteenuse ettevõte saab olla säästva majandamise eeskujuks.

Meie pakendatud aerosoole võib leida Baltikumis, Põhjamaades, Euroopas, Venemaal jm. Kuigi pikemad vahemaad võivad mõjutada toodete konkurentsivõimet, oleme veendunud, et hea teenus ja tulemuslik koostöö on hinnas kõikjal: suurkorporatsioonidest väikeettevõteteni, jaekettidest veebikaupmeesteni, olemasolevad ja tulevased brändiomanikud, niši- või tarbetoote huvilised – olete väga teretulnud!

ISO 9001:2015

Meie tootmiskorraldus vastab TfS (Together for Sustainability) atestatsioonile ja ISO 9001:2015 juhtimissüsteemi standardi nõuetele.

UUENDUSLIK KULG

EAS toetab Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest LIBACE poolt algatatud tootearendusprojekti.

Loe lähemalt

Teenused

Kliendid

 • Nüüdiskaubandus (modern trade)
 • B2B
 • Erikasutajad

Kasutusvaldkonnad

 • Ehitus & taristud

  Värvid, puhastusvahendid, silikoonõlid, lekketuvastajad jm.

 • Tööstus

  Määrdeained ja -õlid, puhastus- ja rasvatustamisvahendid, metalli töötlemist soodustavad vahendid jm.

 • Autohooldus ja -remont

  Lukuõlid ja määrdeained, puhastusvahendid, zink/alu värvid, korrosioonitõrje vahendid jm.

 • Kodumajapidamine

  Erinevad puhastusvahendid, tekstiili- ja jalanõude hooldusvahendid, putukatõrjevahendid jm.

 • Muud / erivaldkonnad

  Elektroonika hooldus- ja puhastusvahendid jm.

Täitegaasid

Aerosoolpudelid

Lisatarvikud

Sõltumata pakendatud sisust oskab iga kasutaja hinnata toote head väljanägemist, mille tagab kõrgekvaliteediline trükis. Määrdunud paberetiketist võib erakorraliselt vähe abi olla, seetõttu soovitame oma klientidele alati trükitud pudeleid, mille täisdigitaalne ettevalmistus ning kontrollitud trükiprotsess kindlustavad kvaliteetse visuaali toote kasutusaja lõpuni. Turvalisuse nõuete edastamiseks on aerosoolpudelitele sisse stantsitud pimemärgistuse ohukolmnurk, kaetud keevisõmblus võimaldab villida agressiivseid kemikaale ning tagada hügieeninõuded ka toiduainetele.

 • Ideed, eesmärgid, analüüsid
 • Tootearendus, pakendi disain, tehnilised parameetrid
 • Testimine, parendamine, tagasiside
 • Komplekteerimine, tootmine, pakendamine
 • Ladustamine, transport, järelteenused
 • Tehniline dokumentatsioon, turundustugi
 • Olemasoleva toote analüüs
 • Retseptuuri arendus/ kohandamine, tehnilised parameetrid
 • Testimine, tagasiside
 • Komplekteerimine, tootmine, pakendamine
 • Ladustamine, transport, järelteenused
 • Tehniline dokumentatsioon

Aerosoolpakendamine on õigupoolest tavatoote ümberpakendamine, pakkudes kasutajale tõhusat toimet, mugavust ja muid väärtuseid. Seetõttu tuleb nii olemasolevate toodete kui ka uute ideede puhul analüüsida hoolikalt kasutajat ning kasutusviisi, alles siis on võimalik kavandada ootustele vastav tervik. Meie andmebaasis on ulatuslik komplekt retseptimudeleid erinevatele kasutusvaldkondadele, nii on võimalik leida vastav analoog ja protsessi ajasäästlikult juhtida. Retseptuuri väljatöötamisele lisaks on meie tootearenduse kohustuslik osa sobiva aerosoolpudeli ja surveventiilide/ -otsikute valik. Testime prototüüpe laboris ning anname kliendile katsetamiseks, veendumaks et komplekt töötab ja toimib ootuspäraselt. Ühtlasi jälgime, et toote vorm oleks sisuga tasakaalus, nõustame visuaali kujundamisel ning aitame koostada kehtivale seadusandlusele vastavad kasutus- ja ohutusjuhised. Sõltuvalt teenuse paketist võib arendustööde maht kliendi soovidest lähtuvalt varieeruda, sellest hoolimata tagame lähteülesandele asjakohase tulemuse.

Tulemuslik tootmisprotsess algab detailsest planeerimisest. Meie kogemuslik ja tehnoloogiline baas võimaldavad kiiret ja paindlikku korraldust. Väikeettevõttele omaselt on personal novaatorlik ning mitmekülgne. Põhiosa meie tarnijatest on kodumaised, mis teeb logistika mugavaks ja soodsaks, tegemata järeleandmisi täpsuses või kvaliteedis. Oleme valmis laienema ja investeerima tehnoloogiasse kui olemasolev võimsus peaks ammenduma, kohalik kogukond kindlustab meid motiveeritud ja õppimisvõimelise kaadriga. Tänane tootmiskorraldus vastab TfS (Together for Sustainability) atesteeringule.

Aerosoolpakendatud toote konkurentsivõime turul sõltub paljuski asjakohastest sidusteenustest: kättesaadavus, teabematerjalide pädevus ja olemasolu vm. Turunõuetele vastava tehnilise info ning regulatsioonidele/ seadusandlusele vastavate ohutuskaartide koostamine on meie teenuse pärisosa. Lähtuvalt tootmismahtudest pakume oma klientidele tooraine ja valmistoodangu ladustamise ning transporditeenust. Oleme valmis nõustama turundusväljundite valikul ning -kommunikatsiooni planeerimisel. Meie järelteenuste paketis sisalduvad regulaarne klienditagasiside analüüs ja tooteparendus ettepanekute tegemine. Kanname kõigiti hoolt et iga toode säilitaks oma ainulaadsuse ja vastaks kasutaja ootustele.

Portfoolio

Kontakt

Libace OÜ

Libatse tee 15, Libatse küla, Põhja-Pärnumaa vald, 87202 Pärnumaa, Eesti

+372 447 4349 info@libace.eu

Reg.No. 11012408

VAT No. EE101223524

Küsimused